web analytics

Diplome

Un act care să ateste cunoştinţele Dvs. de germană sau de engleză este întotdeauna bine văzut în dosarul Dvs. de angajare.

Depinde însă UNDE doriţi să vă angajaţi, nu doar din punct de vedere al firmei, ci şi în ceea ce priveşte ţara în care doriţi să lucraţi.

Pentru Germania, Austria, Anglia sau alte ţări este de recomandat să optaţi pentru o diplomă cu recunoaştere internaţională. Pentru germană puteţi alege între Certificatul Goethe (Germania) sau Certificatul ÖSD (Austria), iar pentru engleză vă recomandăm Certificatul Cambridge.

Pe plan local v-ar putea fi suficientă şi o diplomă eliberată de şcoala noastră, deoarece în cei peste 10 ani de colaborare cu diferite firme din Sibiu, cursurile noastre au ajuns să fie cunoscute şi apreciate.

Astfel, puteţi opta pentru:
– Adeverinţa de participare – atestă doar faptul că frecventaţi cursurile noastre, însă NU atestă şi nivelul Dvs. de cunoştinţe.
– Atestatul de participare – arată modulul încheiat de către cursant şi nivelul de cunoştinţe.
– Certificatul de Competenţă Lingvistică – se acordă în urma unui examen scris şi oral.

Vă rugăm citiţi cu atenţie informaţiile detaliate despre fiecare diplomă şi solicitaţi apoi varianta potrivită pentru Dvs. prin e-mail la adresa: office@k-m.ro

 

Certificate internaţionale Goethe & ÖSD
Vă recomandăm să susţineţi examenele pentru obţinerea unor diplome cu recunoaştere internaţională, cum sunt cele eliberate de Institutul Goethe din Germania sau de ÖSD-Zentrale din Viena, Austria.
Preţurile variază între 40 şi 250 Euro, în funcţie de nivelul pentru care doriţi să obţineţi aceste diplome.
*Data examenelor şi tarifele sunt fixate de către institutele menţionate mai sus.

.

Certificate internaţionale Cambridge & IELTS
Vă recomandăm să susţineţi examenele pentru obţinerea unor certificate cu recunoaştere internaţională Cambridge sau IELTS.
Există diferite examene, niveluri şi pregătiri Cambridge, astfel:

I. General

KET (CAMBRIDGE ENGLISH: KEY) – Nivelul A2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. KET testează capacitatea de a exprima nevoi de bază în situaţii de zi cu zi şi este potrivit pentru persoane de peste 13 ani. Este un examen de nivel elementar şi poate fi susţinut după circa 200 ore de studiu.

PET (CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY) – Nivelul B1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. PET  este un examen de nivel pre-intermediar, care testează abilităţile lingvistice necesare în situaţii caracteristice vieţii sociale şi profesionale, într-un mediu de limbă engleză. Pentru a ajunge la acest nivel sunt necesare circa 380 ore de studiu.

FCE (First Certificate in English) – Nivelul B2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. FCE este un examen la nivel intermediar, care oferă o calificare persoanelor ce doresc să lucreze într-o ţară în care engleza este limba de comunicare sau într-o companie unde se foloseşte engleza, să studieze în engleză şi de asemenea să folosească limba engleză pentru turism. FCE este cel mai popular examen pe plan mondial şi are cea mai largă recunoaştere.

CAE (Certificate in Advanced English) – Nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. CAE este un examen la nivel avansat, util celor care au nevoie de limba engleză pentru angajare sau pentru studiu. Este recunoscut de majoritatea universităţilor din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Este cel mai popular examen Cambridge din Romania şi este acceptat de universităţi de stat şi particulare ca substitut al testului de competenţă lingvistică necesar admiterii.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – Nivelul C2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. CPE este examenul aflat la cel mai înalt grad de dificultate, acela al unui vorbitor nativ educat. Este acceptat pentru admiterea în universităţi din Marea Britanie, universităţi din alte ţări anglofone şi de către organizaţii şi asociaţii profesionale din întreaga lume.

Examenele KET, PET şi FCE există şi pentru elevi (for schools). Nivelul acestora este acelaşi cu cele pentru adulţi, diferă doar prin faptul că abordează subiectele într-o manieră potrivită interesului şi experienţei elevilor.

II. Professional
BEC (Business English Certificate): Cele trei examene BEC testează abilităţile lingvistice folosite în sfera afacerilor internaţionale. Certificatele BEC sunt recunoscute pe plan internaţional şi te ajută să dovedeşti că ai cunoştinţe de limba engleză la standardul cerut şi le poti folosi în scop profesional.

BEC Preliminary – Nivelul B1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. BEC Preliminary (acelaşi nivel ca PET) este potrivit pentru adulţii care au început studiul limbii engleze mai târziu în viaţă.

BEC Vantage – Nivelul B2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. BEC Vantage (acelaşi nivel ca FCE) este destinat celor care lucrează sau se pregătesc să lucreze în diferite domenii, de la munca de birou la activităţi de producţie sau financiare.

BEC Higher – Nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei. Candidatii la BEC Higher (acelaşi nivel cu examenul CAE) trebuie să poată folosi limba engleza regulat în munca lor şi să poată susţine conversaţii extinse, să contribuie efectiv la întâlniri şi seminarii, să scrie rapoarte, să înţeleagă corespondenţa, articole şi alte materiale, să folosească telefonul în diferite scopuri şi să negocieze cu succes în majoritatea situatiilor.

ILEC – Certificat internaţional de engleză juridică – este recunoscut de principalele asociaţii ale juriştilor. Examinarea se bazează pe texte autentice de tipul celor pe care juriştii le folosesc zilnic în activitatea lor. Pentru absolvirea cu succes a examenului, candidatul trebuie să dovedească că poate folosi adecvat vocabularul în situaţii practice, poate participa la întruniri şi discuţii de natură juridică, poate să-şi exprime clar opiniile şi este capabil să înţeleagă şi creeze texte de diferite tipuri, inclusiv scrisori juridice, contracte şi oferte.

ICFE – Certificat internaţional de engleză financiară – este recunoscut de numeroase organizaţii educaţionale şi de angajatori din întreaga lume şi este calificarea ideala pentru cei care doresc să lucreze în domeniul contabilităţii sau finanţelor la nivel global. Examenul evaluează deprinderi lingvistice în context financiar şi contabil. Pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei, ICFE se situează la nivelurile B2 şi C1. Examenul se adresează studenţilor la finanţe şi contabilitate, profesioniştilor şi contabililor cu experienţă în domeniul finanţelor care: caută un loc de muncă într-o organizaţie internaţională; doresc să obţină un certificat care să ateste nivelul de cunoştinţe de limba engleză în domeniul finanţelor şi al contabilităţii; studiază limba engleză ca parte a unui program de training.

Mai multe info despre certificatele Cambridge pe: http://www.britishcouncil.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge-ket-pet.htm

Preţurile examenelor: între 100 şi 250 Euro, în funcţie de nivelul pentru care doriţi să obţineţi aceste certificate.
*Data examenelor şi tarifele sunt fixate de către instituţiile care oferă pregătirea şi organizează examinarea.

Pentru înscieri la testarea nivelului şi sesiunea de pregătire trimiteţi e-mail cu datele Dvs. la office@k-m.ro

Certificate de competenţă lingvistică K&M
Certificatele de competenţă lingvistică K&M se acordă atât cursanţilor noştri cât şi candidaţilor externi pe baza unui examen cu probă scrisă şi orală.

Certificatele de Competenţă Lingvistică specifică punctajul obţinut din punctajul maxim posibil şi nivelul care corespunde acestuia conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (mai multe detalii despre Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine găsiţi la pagina: Info utile).

Înscrierile la examen în vederea obţinerii unui Certificat de Competenţă Lingvistică K&M se fac prin e-mail la office@k-m.ro

Vă rugăm cereţi prin e-mail confirmarea a înscrierii dvs. la examen pentru a evita neplăcerile apărute din cauza unor eventuale probleme tehnice.

Atestate şi adeverinţe de participare K&M
Adeverinţă de participare la cursurile K&M
Adeverinţele de participare la cursurile K&M pot fi solicitate doar de către cursanţii şcolii noastre. Adeverinţele se eliberează GRATUIT, doar cursanţilor care frecventează în mod regulat cursurile noastre. Dacă doriţi să solicitaţi retroactiv o Adeverinţă de participare – veţi achita 25 lei.
Atenţie!
Adeverinţele de participare NU au valoarea Certificatului de Competenţă Lingvistică sau cea a atestatului de participare, deoarece aceste adeverinţe nu specifică nivelul de cunoştinţe ale cursantului, ci doar faptul că solicitantul adeverinţei frecventează/a frecventat în mod regulat cursurile şcolii noastre în perioada menţionată pe adeverinţă.

Atestat de participare la cursurile K&M
Atestatele de participare la cursurile K&M pot fi solicitate doar de către cursanţii şcolii noastre. Atestatele se eliberează la cerere, la încheierea unui modul de curs, doar cursanţilor care au frecventat în mod regulat cursurile noastre.
Atenţie!
Atestatele de participare NU au valoarea Certificatului de Competenţă Lingvistică, deoarece aceste atestate specifică doar nivelul de cunoştinţe al cursantului şi numărul de ore de curs, cu menţiunea că solicitantul nu a susţinut un examen de Competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele sale de limbă străină.
Puteţi solicita atestat de participare în limba română, engleză, germană. Preţ: 50 lei/atestat .

 

 

[top]

 

 

[ad 6]